à envoyer recommandation a un(e) ami(e) à imprimer
Nous vous prions nous excuser, cette page n´est pas traduite en langue choisie. Vous pouvez la trouver en langues suivantes:

AdBlue®

Firma General Trucking umožňuje svojim klientom vo svojom areali čerpať AdBlue.

Cena AdBlue vrátane DPH: 0,40 € / liter

Aké sú výhody AdBlue?
Ochrana životného prostredia a zníženie nákladov na naftu. AdBlue je zmesou 2/3 vody a 1/3 močoviny. Oxidy dusíka sa v katalyzátore redukujú na dusík a vodu. Táto bezfarebná kvapalina bez zápachu sa tak v budúcnosti postará o čistejší vzduch a menšiu spotrebu paliva.

Euro normy, týkajúce sa emisií, sú už viac než desať rokov európskou realitou. Upravujú hraničné hodnoty pre vylučovanie škodlivín u nákladných vozidiel a autobusov. V roku 2005 a 2008 poklesnú v dôsledku zavedenia Euro 4 a Euro 5 povolené hraničné hodnoty pre oxidy dusíka (NOX), oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky (HC) a častice (PM). Pre splnenie týchto nových noriem už zvyčajné úpravy motoru nestačia. Z tohto dôvodu bol vyvinutý postup SCR (Selective Catalytic Reduction), pri ktorom katalyzátor v kombinácii s redukčným prostriedkom AdBlue znižuje všetky škodliviny súčasne.

Postup SCR
Špeciálny katalyzátor pre životné prostredie. Pretože v naftových motoroch nie je možné splniť súčasne požiadavky na zníženie častíc a NOX, sú nákladné vozidlá a autobusy, aby dosiahli hraničné hodnoty Euro 4 a Euro 5, vybavené tzv. technikou SCR. Funkčnú schopnosť systému preukázali výrobcovia v tvrdých letných a zimných testoch. Od začiatku sme dodávateľmi AdBlue pre testovanie techniky SCR na cestách.

Do výfukového potrubia je vstavaný špeciálny keramický katalyzátor, ktorý v spojení s AdBlue pemieňa oxidy dusíku na neutrálny dusík – a tím na normálnu súčasť vzduchu – a vodu.

Životné prostredie
AdBlue je ako 32,5 % vodný roztok močoviny číra a bezfarebná tekutina, ktorá je vstrekovaná do vstavaného katalyzátoru SCR, kde premieňa problematické oxidy dusíka na neškodný dusík a vodu. AdBlue nie je nebezpečná látka a ľahko sa s ňou zaobchádza.

Náhrada vozidla podľa Euro 3 vozidlom s Euro 4 a s technikou SCR prináša nasledovné výhody:

  • Zníženie emisií oxidov dusíka až o 60 %
  • Zníženie tvorby pevných častíc minimálne o 80 %
  • Zníženie emisií oxidu uhličitého až o 7 %

Náklady
Zavedenie novej techniky sa oplatí – pretože vďaka technike SCR môže byť motor prevádzkovaný vždy s optimálnou účinnosťou. To predstavuje závažné výhody:

  • Úspora spotreby paliva o 5-7 % (oproti Euro 3)
  • Možnosť zníženia daní z vozidla

Pretože AdBlue znižuje spotrebu, a tým aj náklady na palivo Vášho úžitkového vozidla, obstarávacie náklady sa oplatia v každom prípade. Pritom platí: čím skôr sa pre túto novú techniku rozhodnete, tým skôr oceníte jej ekonomické výhody.