Import z UK na Slovensko

Ponúkame Vám Import z UK na Slovensko

V spolupráci s našim partnerom – colným agentom v UK Vám radi zabezpečíme dovoz objednaného tovaru z Anglicka na Slovensko vrátane vystavenia anglickej exportnej deklarácie EAD (Export Accompanying Document) a tranzitného dokladu T1 / TAD (Transport Acoompanying Document) v zmysle medzinárodných obchodných podmienok INCOTERMS (Ex Work).

Brexit

Spojené kráľovstvo vystúpilo po 47 rokoch členstva z Európskej únie ku dňu 31.12.2020.

V súlade s dohodou o vystúpení sa Spojené kráľovstvo oficiálne stalo pre EÚ treťou krajinou a preto sa už nezúčastňuje na rozhodovacom procese EÚ.

Dňom 1.1.2021 sa stalo Spojené kráľovstvo oficiálne treťou krajinou a akékoľvek obchodné transakcie s krajinami EÚ podliehajú colnému konaniu.