Formulár spokojnosti

Prioritou spoločnosti General Trucking, a.s. je čo v najväčšej miere uspokojovať potreby a želania svojich zákazníkov. Za účelom optimalizácie a skvalitnenia našich služieb sa preto na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie nasledujúceho formuláru.