poslať tip priateľovi vytlačiť

Certifikácia ISO 9001:2008

Za účelom zvyšovania kvality nami poskytovaných služieb zákazníkom sa manažment našej spoločnosti v máji roku 2003 rozhodol vybudovať a zaviesť do praxe funkčný systém riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001:2000.

Dňa 18.3.2005 bol spoločnosťou G-Transconsulting - Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilina, ktorá sa počas celej doby poradensky podieľala aj na príprave a zavádzaní systému riadenia kvality, vykonaný v našej spoločnosti predcertifikačný audit.

Dňa 27.4.2005 bol v spoločnosti GENERAL TRUCKING, a.s. vykonaný certifikačný audit systému riadenia kvality podľa normy STN ISO 9001:2000 renomovanou certifikačnou spoločnosťou DEKRA Intertek Certification, s.r.o. Praha (CZ).

Certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000, ktorý je objektívnym potvrdením a osvedčením spoľahlivých služieb našej spoločnosti na dopravnou trhu ako aj zrkadlom našej snahy o neustále zlepšovanie systémových procesov za účelom uspokojovania rastúcich potrieb našich zákazníkov sme získali dňa 29.apríla 2005.

Vzhľadom k transformácii systému manažmentu kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 a na základe recertifikačného auditu, bol spoločnosti General Trucking a.s. dňa 09.05.2017 vystavený nový certifikát.