poslať tip priateľovi vytlačiť

Servisné centrum

Spoločnosť GENERAL TRUCKING, a.s. má vybudované vlastné servisné centrum vozidiel, ktoré pozostáva z dielenských a skladových priestorov.

Autodielňa

 • je postavená na základe najnovších požiadaviek na ekológiu a bezpečnosť prevádzky
 • priestor autodielne umožňuje vstup celej návesovej súpravy
 • dielňa je vybavená modernou technológiou, ktorá umožňuje vykonávať základné údržbárske a opravárenské práce
 • máme vyškolený odborný personál, ktorí sa stará o dobrý technický stav našich vozidiel

Skladové priestory

 • skladové hospodárstvo je zamerané na údržbu a opravu našich vozidiel
 • vlastný sklad náhradných dielov, pneumatík, olejov a mazív
 • okamžitá dostupnosť náhradných dielov a náplní vozidiel nám umožňuje operatívne riadiť údržbársku či opravárenskú činnosť a nepredvídateľné situácie, ktoré môžu nastať v prípade poruchy vozidla

Nové projekty

 • naša spoločnosť plánuje v budúcich rokoch rozvíjať servisné služby, ktoré budú zamerané aj na zákazníka
 • autodielňa bude vybavená diagnostickou technikou, umožňujúcou kontrolovať funkčnosť všetkých
  elektronických systémov nákladných automobilov

V budúcnosti plánujeme vybudovať modernú umývaciu linku pre nákladné autá a postaviť vlastnú čerpaciu stanicu pohonných hmôt.