poslať tip priateľovi vytlačiť

Výstavba areálu

Z dôvodu nevyhovujúcich prenajatých pracovných priestorov v ktorých naša spoločnosť pracovala od roku 1997 ešte ako firma Jaroslav Matuška-In Time, ako aj z dôvodu postupného rozrastania spoločnosti GENERAL TRUCKING, a.s. v expanzívnych rokoch 1999 až 2002, vznikla naliehavá požiadavka na vybudovanie vlastného firemného areálu.

Vedením firmy bol preto v roku 2002 vypracovaný investičný návrh na výstavbu vlastného firemného areálu pozostávajúceho z administratívnych, dielenských, skladových a parkovacích priestorov.

V prvej polovici roku 2003 prebehol výber vhodného pozemku v lokalitách Žiar nad Hronom a Hliník nad Hronom. Po starostlivom zvážení významu strategickej polohy sme sa rozhodli pre výstavbu na „zelenej lúke“ v bezprostrednej blízkosti priemyselného centra regiónu závodu ZSNP, a.s. v Žiari nad Hronom.

Ďalšie kroky viedli k zakúpeniu vytypovaného pozemku, spracovaniu projektovej dokumentácie a výberovému konaniu zhotoviteľa stavby.

Začiatkom roku 2004 boli pripravené všetky východiskové podklady a povolenia štátnych orgánov potrebné k započatiu výstavby.

Samotná realizácia stavby začala 1.apríla 2004, úspešne pokračovala v priebehu letných a jesenných mesiacov roka až do ukončenia a odovzdania stavby dňom 31.novembra 2004.

Kolaudačné rozhodnutie k povoleniu do trvalého užívania stavby bolo vydané koncom mesiaca december 2004, čo pre našu spoločnosť znamenalo možnosť presťahovania sa do nových priestorov.

Začiatok roku 2005 zostane pre našu spoločnosť historickým míľnikom, ktorý priniesol podstatnú kvalitatívnu zmenu v práci myslení a realizácii poskytovaných prepravných služieb.

Fotodokumentáciu z výstavby nájdete v galérii s názvom

.