Všeobecné informácie

GENERAL TRUCKING, a.s.
SNP 151
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

GPS: 48°34'53.16"N; 18°51'50.62"E

Telefón: +421 45 6700 515
Fax: +421 45 6762 593

IČO: 36037940
IČ DPH: SK2020064519

Tatra banka, a.s. pobočka Žiar nad Hronom

účet (EUR): 2926774033/1100
IBAN: SK5411000000002926774033

E-mail: info zavináč generaltrucking.sk
Internet:www.generaltrucking.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa, vložka číslo 595/S.

Ochrana osobných údajov: zodpovednaosoba zavináč generaltrucking.sk


© 2005 General Trucking, a. s.
Vytlačené zo stránky http://www.generaltrucking.sk dňa 19. február 2020 21:31:12