Kontakt

Adresa spoločnosti

GENERAL TRUCKING, a.s.
SNP 151
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

GPS: 48.581876, 18.864584

+421 45 6700 515

Pondelok - Piatok: 8:00 - 18:00 hod.

+421 45 6762 593

Fax non-stop

info@generaltrucking.sk

Daňové údaje

IČO: 36037940
IČ DPH: SK2020064519

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa, vložka číslo 595/S.

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
pobočka Žiar nad Hronom

Účet (EUR): 2926774033/1100
IBAN: SK5411000000002926774033
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktné osoby

Lenka Matušková
generálny riaditeľ
Tel.: +421 45 6700 510
E-mail: l.matuskova@generaltrucking.sk

Anna Demková
asistentka
Tel.: +421 45 6700 511
E-mail: a.demkova@generaltrucking.sk

Slavomír Pružina
obchodný riaditeľ
Tel.: +421 45 6700 512
Fax: +421 45 6762 593
E-mail: s.pruzina@generaltrucking.sk

Janka Slašťanová
špeditér / disponent
Tel.: +421 45 6700 513
Fax: +421 45 6762 593
Mob.: +421 907 817 855
E-mail: j.slastanova@generaltrucking.sk

Iveta Kozová
špeditér / disponent
Tel.: +421 45 6700 517
Fax: +421 45 6762 593
Mob.: +421 908 914 103
E-mail: i.kozova@generaltrucking.sk

Mgr. Jozef Arzt
špeditér / disponent
Tel.: +421 45 6700 517
Fax: +421 45 6762 593
Mob.: +421 908 903 111
E-mail: j.arzt@generaltrucking.sk

Adam Matuška
špeditér / disponent
Tel.: +421 45 6700 516
Mob.: +421 915 628 823
E-mail: a.matuska@generaltrucking.sk

Miroslava Belaňová
špeditér / disponent
Tel.: +421 45 6700 514
Mob.: +421 905 358 759
E-mail: m.belanova@generaltrucking.sk

Gabriela Kaštierová
ekonomický riaditeľ
Tel.: +421 45 6700 522
E-mail: g.kastierova@generaltrucking.sk

Roman Čech
vedúci technik
Tel.: +421 45 6700 532
Mob.: +421 908 940 962
E-mail: r.cech@generaltrucking.sk

E-mail: zodpovednaosoba@generaltrucking.sk

Máte otázku?

Adresa spoločnosti

General Trucking, a.s.
SNP 151
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Kontaktné informácie

+421 45 6700 515

info@generaltrucking.sk

Po - Pia 8:00 - 18:00 hod.

© 2024 General Trucking, a.s. Created by Kulasiak.sk