O spoločnosti

História a súčasnosť

Dopravno-špedičná spoločnosť General Trucking, a.s. vznikla transformáciou firmy Jaroslav Matuška – In Time na akciovú spoločnosť, dňom zápisu do Obchodného registra SR v Banskej Bystrici 11. októbra 1999. Jej majoritným akcionárom bol zakladateľ spoločnosti a prvý predseda predstavenstva spoločnosti Jaroslav Matuška.

Akciová spoločnosť General Trucking, a.s. prevzala kompletné know-how, ako aj vozový park pôvodnej firmy Jaroslav Matuška – In Time, ktorá na dopravno-špedičnom trhu Slovenska a Európskej únie úspešne pôsobila od roku 1995.

Sídlo spoločnosti General Trucking, a.s. sa nachádza v geografickom strede Slovenska a bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty R1 na spojnici hlavných tranzitných smerov Nitra – Bratislava, Prievidza – Trenčín, Martin – Žilina, Zvolen – Banská Bystrica a Zvolen – Košice. 

Certifikácia ISO 9001:2015

Za účelom zvyšovania kvality nami poskytovaných služieb zákazníkom sa manažment našej spoločnosti v máji roku 2003 rozhodol vybudovať a zaviesť do praxe funkčný systém riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001:2000.

Dňa 27.4.2005 bol v spoločnosti General Trucking, a.s. vykonaný certifikačný audit systému riadenia kvality podľa normy STN ISO 9001:2000 renomovanou certifikačnou spoločnosťou DEKRA Intertek Certification, s.r.o. Praha (CZ).

Certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000, ktorý je objektívnym potvrdením a osvedčením spoľahlivých služieb našej spoločnosti na dopravnou trhu ako aj zrkadlom našej snahy o neustále zlepšovanie systémových procesov za účelom uspokojovania rastúcich potrieb našich zákazníkov sme získali dňa 29.apríla 2005.

Vzhľadom k transformácii systému manažmentu kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 a na základe recertifikačného auditu, bol spoločnosti General Trucking a.s. dňa 09.05.2017 vystavený nový certifikát.

Oslávili sme už 20. výročie svojho vzniku!

Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, partnerom a klientom za ich priazeň.

Prehrať video

Adresa spoločnosti

General Trucking, a.s.
SNP 151
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Kontaktné informácie

+421 45 6700 515

info@generaltrucking.sk

Po - Pia 8:00 - 18:00 hod.

© 2024 General Trucking, a.s. Created by Kulasiak.sk