O spoločnosti

Súčasnosť

Sídlo spoločnosti General Trucking, a.s. sa nachádza v geografickom strede Slovenska a bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty R1 na spojnici hlavných tranzitných smerov Nitra – Bratislava, Prievidza – Trenčín, Martin – Žilina, Zvolen – Banská Bystrica a Zvolen – Košice.

Momentálne disponujeme viac ako 45 megasúpravami s objemom 100m3 a naše zelené ťahače jazdia nielen po slovenských cestách, ale aj po diaľniciach celej západnej Európy. Prednosťou ťahačov značky Mercedes-Benz a Volvo v kombinácií s návesmi značky Schmitz a Krone je predovšetkým vybavenie modernou technológiou. Spĺňajú tak všetky predpísané normy európskych štátov. Okrem spomínaných súprav ponúkame aj vozidlá s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony, a to značiek Man a Mercedes-Benz. Na expresné zásielky využívame dodávkové automobily Mercedes-Benz a Man.

Certifikácia ISO 9001:2015

Za účelom zvyšovania kvality nami poskytovaných služieb zákazníkom sa manažment našej spoločnosti v máji roku 2003 rozhodol vybudovať a zaviesť do praxe funkčný systém riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001:2000.

Dňa 27.4.2005 bol v spoločnosti General Trucking, a.s. vykonaný certifikačný audit systému riadenia kvality podľa normy STN ISO 9001:2000 renomovanou certifikačnou spoločnosťou DEKRA Intertek Certification, s.r.o. Praha (CZ).

Certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000, ktorý je objektívnym potvrdením a osvedčením spoľahlivých služieb našej spoločnosti na dopravnou trhu ako aj zrkadlom našej snahy o neustále zlepšovanie systémových procesov za účelom uspokojovania rastúcich potrieb našich zákazníkov sme získali dňa 29.apríla 2005.

Vzhľadom k transformácii systému manažmentu kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 a na základe recertifikačného auditu, bol spoločnosti General Trucking a.s. dňa 09.05.2020 vystavený nový certifikát.

História spoločnosti

Dopravno-špedičná spoločnosť General Trucking, a.s. vznikla transformáciou firmy Jaroslav Matuška – In Time. V júni 1999 založil Jaroslav Matuška spolu so svojou manželkou Lenkou Matuškovou, akciovú spoločnosť General Trucking, ktorá sa stala zhmotnením jeho dlhodobého úsilia o vybudovanie silnej a nezávislej dopravnej firmy v oblasti medzinárodnej prepravy tovarov na cestách krajín Európskej únie.

Akciová spoločnosť General Trucking, a.s. prevzala kompletné know-how, ako aj vozový park pôvodnej firmy Jaroslav Matuška – In Time, ktorá na dopravno-špedičnom trhu Slovenska a Európskej únie úspešne pôsobila od roku 1995.