poslať tip priateľovi vytlačiť

Profil spoločnosti

Dopravno-špedičná spoločnosť GENERAL TRUCKING, a.s. vznikla transformáciou firmy Jaroslav Matuška - In Time na akciovú spoločnosť, dňom zápisu do Obchodného registra SR v Banskej Bystrici 11. októbra 1999. Jej majoritným akcionárom bol zakladateľ spoločnosti a prvý predseda predstavenstva spoločnosti Jaroslav Matuška.

#IMAGE#

Zmeny vo vedení spoločnosti

Po tragickom úmrtí zakladateľa spoločnosti Jaroslava Matušku dňa 4.septembra 2004, prevzala vedenie firmy jeho manželka Lenka Matušková. Na mimoriadnom zasadaní dozornej rady začiatkom roka 2005 bolo vymenované nové predstavenstvo spoločnosti. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti nájdete tu.

Akciová spoločnosť GENERAL TRUCKING, a.s. prevzala kompletné know-how, ako aj vozový park pôvodnej firmy Jaroslav Matuška - In Time, ktorá na dopravno-špedičnom trhu Slovenska a Európskej únie úspešne pôsobila od roku 1995.

Aké sú naše ciele?

Prioritou a hlavným cieľom našej spoločnosti, je splniť akékoľvek požiadavky a želania našich zákazníkov, aplikáciou známeho hesla: "Náš zákazník - náš pán", priamo v praxi, pri zabezpečovaní dodania tovarov našich zákazníkov včas na miesto určenia a tým napĺňať aj životné krédo zakladateľa firmy o vybudovaní prosperujúcej a rozvíjajúcej sa stabilnej dopravnej spoločnosti.

#IMAGE#

Dňa 30. novembra 2004 sme úspešne ukončili výstavbu vlastného firemného areálu pozostávajúceho z administratívnej budovy, servisných priestorov, logistických skladov a parkovacej plochy pre nákladné vozidlá v meste Žiar nad Hronom. Realizácia stavby bola zahájená 1. apríla 2004, pričom celkový rozpočet tejto investičnej akcie činil cca 35 mil. SKK.

Začiatkom roka 2005 sa administratíva spoločnosti po 7 rokoch presťahovala z pôvodných prenajatých priestorov v Hliníku nad Hronom do nového areálu v Žiari nad Hronom. Fotodokumentáciu z výstavby areálu si môžete prezrieť v časti

.

Nové sídlo spoločnosti GENERAL TRUCKING, a.s. sa nachádza v geografickom strede Slovenska a bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty R1 na spojnici hlavných tranzitných smerov Nitra - Bratislava, Prievidza - Trenčín, Martin - Žilina, Zvolen - Banská Bystrica a Zvolen - Košice.

Vysvetlivky: V prípade, že chcete zobraziť názov určitého hraničného prechodu, nadiďte kurzorom na jeho bod.

Plány do budúcnosti

V rokoch 2005-2006 plánujeme pokračovať v investíciách a doplniť náš firemný areál o umývaciu linku pre nákladné vozidlá, pričom hlavné investície budú plynúť do servisno-údržbárskych priestorov.